Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
385.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2012.10.08
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.08 08:51
Treść aktu: