Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Obwieszczneie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żolnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2014.02.03
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.02.03 11:18
Treść aktu: