Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronnosci i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2015.02.10
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.02.10 11:58
Treść aktu: