Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
337.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronnosci i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.12.16
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.16 11:36
Treść aktu: