Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
334.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości rownoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami kraju
Minister Obrony Narodowej 2015.12.11
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.12.11 11:09
Treść aktu: