Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
333.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących i jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji i zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zkresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2014.10.07
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.10.07 12:01
Treść aktu: