Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
332.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, którym udzielono certyfikacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2014.10.07
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.10.07 11:55
Treść aktu: