Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
330.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2014.10.07
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.10.07 11:51
Treść aktu: