Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
31.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2017 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2018.03.28
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2018.03.28 12:01
Treść aktu: