Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2021.03.05
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.05 11:02
Treść aktu: