Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2022.01.17
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2022.01.17 13:17
Treść aktu: