Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
295.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie limitów stypendiów na rok 2013 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach i stażach w uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.31 12:22
Treść aktu: