Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
29.
Obwieszczenie z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2020 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2021.03.05
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.05 11:01
Treść aktu: