Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
278.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie limitów stypendiów na rok 2015 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach dokształcających w uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2014.08.06
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.08.06 12:37
Treść aktu: