Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
276.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.10.29
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.10.29 13:08
Treść aktu: