Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
229.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2015.07.29
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.29 11:12
Treść aktu: