Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
224.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.09.16
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.09.16 12:36
Treść aktu: