Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
223.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.09.16
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.09.16 11:54
Treść aktu: