Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2016.12.30
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2016.12.30 12:32
Treść aktu: