Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
209.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 09:49
Treść aktu: