Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości równoważnika pienieżnegona wynajecie lokali mieszkalnych oraz ryczaltuna pokrycie niektórych kosztówzwiązanych z ich użytkowaniem, przysługujących żolnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2013.01.03
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.01.03 09:46
Treść aktu: