Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
199.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie limitów stypendiów na rok 2016 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studzia bądź uczestniczących w kursach dokształcających w uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2015.07.02
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.02 10:50
Treść aktu: