Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2020.12.18
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2020.12.18 07:38
Treść aktu: