Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
186.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytację OiB), wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2016.11.17
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2016.11.17 12:35
Treść aktu: