Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2012.05.21
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.21 13:10
Treść aktu: