Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
182.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i beZpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2012.05.21
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.21 13:05
Treść aktu: