Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2015.06.23
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.06.23 11:19
Treść aktu: