Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
17.
Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2021 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2022.02.16
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2022.02.16 15:06
Treść aktu: