Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
169.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2014.05.30
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.05.30 11:04
Treść aktu: