Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
168.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2014.05.30
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.05.30 11:02
Treść aktu: