Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2015.06.18
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.06.18 10:53
Treść aktu: