Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
152.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.06.12
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.06.12 11:42
Treść aktu: