Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie limitów stypendiów na rok 2019 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach dokształcających w uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2018.09.06
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2018.09.06 08:41
Treść aktu: