Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2014.01.09
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.09 11:54
Treść aktu: