Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, posiadających certyfikację w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytację OiB), którym zmieniono nazwę, wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2013.05.20
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.05.20 11:02
Treść aktu: