Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokryczie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2018.02.21
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2018.02.21 12:49
Treść aktu: