Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
121.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2017.06.22
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2017.06.22 10:46
Treść aktu: