Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
116.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitów stypendiów dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach doszkalających w uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2016.06.30
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2016.06.30 12:47
Treść aktu: