Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2016 r. dotację podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2017.01.09
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2017.01.09 10:12
Treść aktu: