Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2015.01.02
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2015.01.02 11:16
Treść aktu: