Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Minister Obrony Narodowej 2013.01.03
Rodzaj aktu: Obwieszczenie
Dokładny czas publikacji: 2013.01.03 09:40
Treść aktu: