Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.04.03
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2013.04.03 10:07
Treść aktu: