Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych Dzienniku Urzędowym MON w IV kwartale 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.04.26
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2017.04.26 09:59
Treść aktu: