Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dz. Urz. MON w I kwartale 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.04.20
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2017.04.20 11:01
Treść aktu: