Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Komunikat Nr 1/MON z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wypowiedzenia Porozumienia o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Minister Obrony Narodowej 2020.01.20
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2020.01.20 12:13
Treść aktu: