Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
65.
Komunikat Nr 2 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2017.03.31
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2017.03.31 12:23
Treść aktu:
Załączniki (1):