Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Komunikat Nr 1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2017.03.31
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2017.03.31 12:14
Treść aktu:
Załączniki (1):