Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
56.
Komunikat Nr 1/MON z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podpisania Aneksu do Porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Lotników Polski Południowej im. mjr. pil. Karola Pniaka Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego z dnia 11 maja 2006 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.05.10
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2018.05.10 13:00
Treść aktu:
Załączniki (1):