Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w I kwartale 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.04.04
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2016.04.04 10:35
Treść aktu: