Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
383.
Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.10.04
Rodzaj aktu: Komunikat
Dokładny czas publikacji: 2012.10.04 13:01
Treść aktu: